AROON İNDİKATÖRÜ NEDİR? AROON İNDİKATÖRÜ NASIL KULLANILIR?

Aroon indikatörü, bir boğa piyasasında fiyatların her yeni mum oluşumunda yeni tepeler yapacağı ve bir düşüş trendinde ise fiyat seviyesinin yeni dipler yapacağı varsayımı üzerine kuruludur.

 

Turuncu çizgi Aroon Üst ve mavi çizgi Aroon Alt çizgisidir. Biz bu indikatörde 3 şeyi takip edebiliriz,- Turuncu ve mavi çizgilerin birbirlerini kesmesi sonucunda oluşacak AL – SAT sinyallerini,- Çizgilerden birinin uzun süre 100% seviyesinde olması, dolayısıyla bize verdiği trend yönü sinyalini ve- İki çizgininde 50’nin altında olması veya çizgilerin birbirlerine paralel şekilde hareket etmelerinin bize gösterdi ‘’fiyatların sıkışma dönemlerinin’’ tespitini yapabiliriz.

Taramalarda Aroon üst değerinin, Aroon alt değerini yukarı kesmesiniAroon üst değerinin %50 üstünde olmasını isteyebiliriz.

 

Aroon üst’ün Aroon alt’ı yukarı kestiği tarama filtresi ile Aroon’un potansiyel AL sinyali verdiği hisseleri listeleyebilirsiniz.